responda esta pergunta

aleatório Pergunta

Name your made up Japanese animê name

Mikai Sawaiki
Its weird
Bye bye
 Alois85497 posted over a year ago
next question »

aleatório Respostas

Dude_Kansas said:
Saniki Ogako XD

select as best answer
posted over a year ago 
16falloutboy said:
Mekashi Tukutoari c: That's the name my psychotic form has but its also my Japanese name x3
select as best answer
posted over a year ago 
amy36y said:
Sekai Taekashi
select as best answer
posted over a year ago 
WakabaSuzukaze said:
雪子春花(ゆきこはるか)- Yukiko Haruka
It literally means "Snow child spring flower". It's really beautiful!

select as best answer
posted over a year ago 
next question »